Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017 (Điều chỉnh lần 1)
24/11/2017, 13:21 (GMT+7)

THỨ HAI            27/11/2017    

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Thanh tra tỉnh (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Lâm

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Tổ rà soát các hộ dân trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời thành viên Tổ rà soát (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. P.TH

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. Ban TCD

THỨ BA              28/11/2017

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Thường trực Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn tương đương; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Báo Hậu Giang; Thông tấn xã VN, Đài tiếng nói VN thường trú tại Hậu Giang. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2017 (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội thảo “Quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Nhiệm vụ và giải pháp”. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch khảo sát hiện trạng đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang năm 2020, tầm nhìn 2030 và đồ án Quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Mời lãnh đạo các sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thường trực UBND các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ. Tập trung tại UBND tỉnh lúc 12 giờ 30 phút, Sở Xây dựng bố trí xe chung; liên hệ Đ/c Trương Khắc Đỉnh, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, điện thoại 0939. 056 769. LĐVP: Đ/c Lâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ TƯ              29/11/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Mời Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo Công văn số 539-CV/TU ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy). LĐVP

THỨ NĂM          30/11/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Mời Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo Công văn số 539-CV/TU ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy)LĐVP

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Mời Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; đại diện các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường, thị trấn; một số ấp, khu vực thực hiện phong trào khá tốt (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn tỉnh năm 2017. Mời lãnh đạo sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Thành viên theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 03/03/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2018 (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, hậu cần và thư mời các đơn vị thi công). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

 

THỨ SÁU           01/12/2017

 

7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), tổng kết công tác năm 2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày, theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP


Đã ký và phát hành./.

lich 161 dieu chinh lan 1.doc
Trở lại