Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2017 (điều chỉnh lần 3)
17/11/2017, 9:3 (GMT+7)

CHỦ NHẬT            19/11/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp mặt Cựu chiến binh Trung đoàn 10 Sư đoàn 4 – QK9. Điểm tại Trạm khách T80 – QK9, số 153, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. LĐVP: Đ/c Khanh

- 9 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Lâm

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp đoàn Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 10 – QK9. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

THỨ HAI            20/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; Lãnh đạo HĐND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố (Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về dự án đê bao thị trấn Mái Dầm. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Châu Thành (Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán. Mời Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang;  Lãnh đạo và Kế toán trưởng 03 đơn vị: Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (lãnh đạo Ban và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc có liên quan); Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy; Giám đốc và Kế toán trưởng: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn, Công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp), Công ty CP CADICO. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 14 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, UBND huyện Long Mỹ (UBND huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ BA              21/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy. Mời Thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; 03 Ban QLDA ĐTXD công trình cấp tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP

- 14 giờ 00’ Chủ tịch họp liên tịch rà soát về nội dung các tờ trình trình HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp Sơ kết 02 năm thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang, triển khai Kế hoạch năm 2018 và định hướng năm 2020. Mời thành viên Ban Chỉ đạo dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang; Thành viên Ban Quản lý dự án VnSAT, Phòng Kinh tế, Nông nghiệp và PTNT huyện, thị xã, thành phố: Vị Thanh, Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ; UBND các xã có tham gia Dự án (Sở NN và PTNT chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời UBND các xã có tham gia Dự án). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ TƯ              22/11/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp mặt Hội Cựu giáo chức tỉnh Hậu Giang nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ NĂM          23/11/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin 2006. Điểm tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội thảo Quốc tế SAEMAUL năm 2017. Điểm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c Hải

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn của Hiệp hội Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh. (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, mời 05 Hợp tác xã và Doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự bế mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ SÁU           24/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tham quan Văn phòng Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Udong và Hội chợ Văn hóa EXPO HCMC – Gyeongju.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc  tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với các cơ quan nội chính tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).  LĐVP: Đ/c  Thoại

THỨ BẢY           25/11/2017

8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp). Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Green Park Công viên thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đã ký và phát hành

lich 155 dieu chinh lan 3...doc
Trở lại