Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017 (Điều chỉnh lần 4)
10/11/2017, 8:49 (GMT+7)

THỨ HAI            13/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với huyện Vị Thủy. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; mời Đ/c Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, 03 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình cấp tỉnh; Mời Ban Thường vụ Huyện ủy; các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy. LĐVP: Đ/c Lâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với các ban xây dựng đảng tỉnh về góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy). Đ/c Hà Giang

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu chợ và Phố chợ thị trấn Ngã Sáu. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Châu Thành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH mía đường cồn Long Mỹ Phát. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, UBND huyện Phụng Hiệp, Công ty TNHH mía đường cồn Long Mỹ Phát. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ)LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy)Đ/c Hà Giang

THỨ BA              14/11/2017

ơ- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, 03 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình cấp tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị tỉnh; Mời Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh; các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc định kỳ với huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy). Phòng Tổng hợp/Đ/C Hải.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp về xử lý các vướng mắc tại dự án “Khu dân cư Thương mại 586”. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang (Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 14 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh (làm việc nội bộ). Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

 

THỨ TƯ              15/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Lâm

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). 

- 10 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên xét xử phúc thẩm vụ “khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c Thêm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Khu hành chính mới huyện Long Mỹ; nâng cấp Đền thờ Bác Hồ. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban huyện Long Mỹ. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng giá đất tỉnh. Mời thành viên Hội đồng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp


THỨ NĂM          16/11/2017


- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Điểm tại nhà văn hóa ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Đ/c Hoàng Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Điểm tại nhà thông tin ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Đ/c Tâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Điểm tại ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Đ/c Hải

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Điểm tại ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Đ/c Thanh Tâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp tháo gỡ vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh. Mời Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Đ/c Hải

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp về tiến độ thực hiện dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành; Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp


THỨ SÁU           17/11/2017


- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với huyện Long Mỹ. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; mời Đ/c Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, 03 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình cấp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Mời Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ; các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ 15 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung (đối với những đơn vị đã đăng ký), liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PP Quản trị - TV, đt 0939 274.678. LĐVP: Đ/c Lâm. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp Giám mục Cần Thơ. Mời lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh (Ban Tôn giáo tỉnh chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Truyền tải điện 4 về tình hình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Đ/c Thêm

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với thị xã Long Mỹ. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, 03 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình cấp tỉnh; Mời Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ; các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. LĐVP: Đ/c Lâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tiến độ thực hiện công tác GPMB và các vướng mắc của doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp tập trung. Mời lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 20 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự chương trình khai mạc, các hoạt động thi diễn Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII, tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017. Điểm tại Quảng trường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

THỨ BẢY           18/11/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch thăm, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Thường trực UBND, Ban An toàn giao thông thị xã Ngã Bảy. Tập trung tại UBND thị xã Ngã Bảy. LĐVP: Đ/c Lâm

Đã ký và phát hành

lich 154 dieu chinh lan 4.doc
Trở lại