Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017 (Điều chỉnh lần 2)
3/11/2017, 10:36 (GMT+7)


 THỨ HAI            06/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Đà Nẵng đến hết ngày 09/11/2017.

- 8 giờ 00’ Thường trực UBND tỉnh ủy nhiệm Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Thành viên UBND tỉnh) dự Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Điểm tại Hội trường, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang. Phòng KGVX

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh. Đ/c Thêm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thu ngân sách năm 2017. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Thông cáo vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giám đốc sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy; Chủ tịch: phường Lái Hiếu, phường Hiệp Thành; Hiệu trưởng: Trường tiểu học Lái Hiếu, Trường tiểu học Nguyễn Hiền; Chi Cục trưởng Chi Cục Vệ sinh ATTP tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy; Lãnh đạo: Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo M.C, Công ty TNHH Nestle Việt Nam; các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

THỨ BA              07/11/2017

            - 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Aryiana Đà Nẵng.

           - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hậu Giang. Mời Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 24/4/2017, Văn phòng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án tiến độ Trung tâm Hành chính công. Mời lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Lâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tổ rà soát các hộ dân trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời thành viên Tổ rà soát. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND tỉnh. Đ/c Thêm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp nhận Phân hiệu III - Hậu Giang thuộc Trường Trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại phường V, thành phố Vị Thanh. Mời   lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Hậu Giang, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với các sở ngành về nội dung các tờ trình HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn thị xã Ngã bảy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Lãnh đạo UBND: thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A (UBND thị xã Ngã Bảy mời UBND phường Ngã Bảy và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại; UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Mái Dầm, UBND thị trấn Ngã Sáu, UBND xã Phú Hữu và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh. Đ/c Thêm

 THỨ TƯ              08/11/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Aryiana Đà Nẵng.

          - 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghe Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo Dự án Nhà Tang lễ. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Thoại

 - 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “ Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”. Mời Thành viên Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi kiểm tra hoạt động Hợp tác xã Thạnh Thắng, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Lâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ NĂM          09/11/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng Nội Chính

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Điệp

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thông qua Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mời Thành viên Hội đồng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về cơ sở Ngân Anh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa Bảo Xuân. Mời lãnh đạo sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện Châu Thành (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng Kinh Tế

- 18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp phái đoàn đại diện của tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Mời lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại khách sạn Bông Sen. LĐVP: Đ/c Điệp

THỨ SÁU           10/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời Thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ BẢY           11/11/2017

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ Công bố Chương trình Tôm bố mẹ. Điểm tại Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đã ký và Phát hành.

lich 150 dieu chinh lan 2.doc
Trở lại