Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017 (Điều chỉnh lần 2)
20/10/2017, 15:56 (GMT+7)

THỨ HAI            23/10/2017

         - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi kiểm tra các mô hình sản xuất tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Mời Đ/c Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các Ngân hàng: Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Thường trực: Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ; Đảng ủy, UBND xã Lương Nghĩa (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Tập trung tại UBND xã Lương Nghĩa (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Lâm

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác Hàn Quốc đến hết ngày 28/10/2017.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,  Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời lãnh  đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải; Lãnh đạo Ban quản lý điều hành bến xe tàu; Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm.

THỨ BA              24/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi kiểm tra các mô hình sản xuất tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các Ngân hàng: Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Thường trực: Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp; Đảng ủy, UBND xã Hòa Mỹ (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Tập trung tại UBND xã Hòa Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Lâm.

- 14 giờ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Thanh tra Chính phủ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD công trình: nông nghiệp và PTNT, dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố: Vị Thanh, Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Mười.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về triển khai một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính đến cuối năm 2017 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm.

THỨ TƯ              25/10/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh; Huyện ủy, UBND, Công an huyện Châu Thành; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Đồn Công an Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp cùng các cơ quan báo, đài. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm 2017. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long thường niên lần thứ V - 2017. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. LĐVP phân công Đ/c Hải.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP. 

THỨ NĂM          26/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Sông Hương. Điểm tại phòng lễ tân Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP: Đ/c Khanh.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Tòa Giám mục Cần Thơ. Mời lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh. Điểm tại Tòa Giám mục Cần Thơ. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 8 giờ 30 phút, Sở Nội vụ bố trí xe chung. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn công tác liên ngành và họp đối thoại địa bàn huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Lãnh đạo UBND: huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn   Cây Dương và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. LĐVP phân công Đ/c Thêm.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Mời thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Sở Xây dựng; Ban Giám đốc, Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND, Phòng Kinh tế, Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, các Hợp tác xã có tham gia Cánh đồng lớn; các ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học Cần Thơ (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm.

THỨ SÁU           27/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9. Điểm tại Đảng ủy Quân sự tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. LĐVP phân công Đ/c Hải.

  - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Hợp tác xã Bắc Xà No, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy về tình hình sản xuất lúa hữu cơMời lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các Ngân hàng: Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Thường trực: Huyện ủy, UBND huyện Vị Thủy; Đảng ủy, UBND xã Vị Thanh (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và hậu cần). Tập trung tại UBND xã Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP phân công Đ/c Hải.

Đã ký và phát hành

lich 142 dieu chinh lan 1.doc
Trở lại