Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017 (Điều chỉnh lần 4)
13/10/2017, 10:20 (GMT+7)

THỨ HAI            16/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thông qua phương án kiến trúc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn – Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam; Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn (Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuẩn bị nội dung; UBND xã Vĩnh Viễn mời Trưởng ấp 11 và 02 hộ dân của ấp trong vùng được quy hoạch). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Giám đốc, Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Trưởng Ban đại diện HĐQT, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng và tham luận; (Ngân hàng CSXH tỉnh chuẩn bị nội dung; mời các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng và tham luận). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 - 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn công tác đi Hàn Quốc. Mời thành viên đoàn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

THỨ BA              17/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Ban Điều hành xây dựng Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ, số 02, đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

  - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp xử lý một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài chính; Tư pháp; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp; Công ty TNHH MTV Hòa Hà (Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Mời Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Thủ trưởng, Chánh Thanh tra (đối với các đơn vị có thanh tra) các sở, ban ngành tỉnh; Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, mời các tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ              18/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tổ rà soát các hộ dân trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời Thành viên Tổ rà soát (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo tỉnh. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 10 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Thanh tra tỉnh nghe báo cáo về công tác thanh tra (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

  - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp về quy hoạch vị trí xây dựng Nhà ở xã hội cho công nhân trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ, Ngã Bảy, Vị Thanh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp về tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng Khu vực 1. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng đi. Điểm tại UBND xã Thạnh Xuân.

  - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Xây dựng; Tư pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam; Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (Ban mời các đơn vị liên quan của ngành điện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          19/10/2017

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Thường trực UBND các huyện: Long Mỹ, Phụng Hiệp; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng Khánh tiết UBND tỉnh.

 - 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự họp báo tại Công an tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

  - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tháo gỡ vướng mắc dự án cầu dân sinh Phú Hữu, huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, UBND huyện Châu Thành, Công ty TNHH Đầu tư BOT - Phú Hữu (Sở Giao thông vận tải  chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

 - 18 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công nhận xã Thạnh Xuân  “xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Điểm tại UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU           20/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp mặt  kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

  - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp đoàn giám sát đối với Đảng bộ thành phố Vị Thanh theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp đoàn giám sát đối với Đảng bộ thị xã Ngã Bảy theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

  - 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 18 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ “Trao học bổng và Chào mừng năm học mới” năm học 2017 – 2018 Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại Quảng trường Thần Mặt Trời, Trường Đại học Võ Trường Toản, quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực UBND huyện Long Mỹ (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Lương Tâm.

THỨ BẢY           21/10/2017

          8 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2017. Mời thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố (Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị tài liệu và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

lich 137 dieu chinh lan 4.doc
Trở lại