Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/10 đến 14/10/2017(Điều chỉnh lần 7)
6/10/2017, 13:53 (GMT+7)

THỨ HAI            09/10/2017

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án Tăng cường khả năng phục hồi của đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long liên kết với dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh và các ngành có liên quan (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung và mời các ngành có liên quan). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (có thư mời riêng).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự trao Quyết định cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang; Thường trực UBND huyện Châu Thành A (Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chuẩn bị nội dung, UBND huyện Châu Thành A mời Bí thư, Chủ tịch xã Thạnh Xuân). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh về chính sách thuế tại Quỹ. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh (Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn Cục phát triển Quân đội Hoàng gia Campuchia (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

THỨ BA              10/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại Hội trường UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Sở Xây dựng.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp báo cáo kết quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017; công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; góp ý dự thảo Nghị quyết năm 2018. Mời Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

 THỨ TƯ              11/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và họp đối thoại với công dân địa bàn thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Thường trực UBND: thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành (UBND thị xã Ngã Bảy mời UBND phường Ngã Bảy và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại; UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Mái Dầm, UBND thị trấn Ngã Sáu, UBND xã Phú Hữu và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Bộ Nội vụ. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết  về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Mời lãnh đạo các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          12/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến ngành ngân hàng về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng. Điểm tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới. Mời Thành viên Hội đồng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại Hội trường UBND phường III, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU           13/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh trên địa bàn thành phố Vị Thanh, các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp. Mời Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnhThành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc các sở, ngành: Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển hợp tác xã gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thí điểm về củng cố và phát triển hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh (Liên minh Hợp tác xã tỉnh mời các hợp tác xã tham gia thí điểm thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg). Điểm tại khách sạn Ninh Kiều Riverside (Bến Ninh Kiều), số 02 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Công thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BẢY           14/10/2017

- 8 giờ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Thành viên Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh; Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; Khu Hòa An – Đại học Cần Thơ; Lãnh đạo Trại giam Kênh 5; Thường trực Thành ủy, Huyện ủy các huyện, thành phố: Vị Thanh, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ; Trưởng Công an, Hạt Kiểm lâm các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ; Trung Tâm Nông nghiệp Mùa Xuân; Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ; Công ty TNHH Việt Úc Hậu Giang. (Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị tài liệu và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Tài liệu đăng tải tại Mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng Giám sát Xổ số. Mời thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.


Đã ký và phát hành.

lich 136.dieu chinh lan 7.doc
Trở lại