Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/10 đến 06/10/2017 (Điều chỉnh làn 1)
29/9/2017, 13:27 (GMT+7)

THỨ HAI            02/10/2017

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời  thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về dự án khu đất tự túc Trường Long Tây. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT, Thường trực UBND huyện Châu Thành A, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA              03/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Hà Nội đến hết ngày 10/10/2017.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT về các dự án nông nghiệp. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Thường trực UBND các huyện, thành phố: Vị Thanh, Châu Thành A, Vị Thủy, Long Mỹ  (Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Mời Lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang; Thường trực UBND, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo và chuyên viên  phụ trách công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự tổng kết Chiến dịch  Giao thông nông thôn – Thủy lợi và Trồng cây năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch năm 2017. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; UBND, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị, phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và 20 hộ dân tiêu biểu (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh). Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án công nhận thành phố Ngã Bảy và xử lý việc ngập nước trên địa bàn đô thị Ngã Bảy. Mời Lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, UBND thị xã Ngã Bảy (Sở Xây dựng, Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ              04/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn Công tác liên ngành và họp đối thoại địa bàn huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy. Mời Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Thường trực UBND huyện: Phụng Hiệp, Vị Thủy (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân dự đối thoại theo danh sách đối thoại, UBND huyện Vị Thủy mời UBND xã Vị Thanh và hộ dân tham gia đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp hội đồng giám sát xổ số. Mời thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng và tiến độ thực hiện Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          05/10/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thảo “Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Điểm tại khách sạn Ninh Kiều 2, số 3, đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ III năm 2017. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sơ kết công tác quý III, thảo luận xây dựng chương trình công tác quý IV năm 2017. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

THỨ SÁU           06/10/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về ghi thu ghi chi tiền thuê đất Công ty TNHH Giấy Lee & Man. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Châu Thành (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp lấy ý kiến góp ý dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Hậu Giang (lần 2). Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; Cục Thống kê; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH tư vấn, triển khai công nghệ và xây dựng mỏ - địa chất; Trung tâm Tư vấn và Phát triển Công nghệ đo đạc và Bản đồ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Khu công nghiệp Sông Hậu. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Tư pháp; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thanh tra tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các huyện: Châu Thành, Châu Thành A (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp sô 2 UBND tỉnh.

Đã ký và phát hành.

lich 135. dieu chinh lan 1.doc
Trở lại