Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017 (Điều chỉnh lần 1)
22/9/2017, 14:44 (GMT+7)

THỨ HAI            25/9/2017

 

- 8 giờ 00’ Chủ tịch tiếp và làm việc Đoàn Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và PTNT; Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về báo cáo công tác quản lý, bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu thương mại và dân cư phường VII (Khu 586). Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang (UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh về nội dung chuẩn bị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp HĐND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp bàn công tác vận động Quỹ An sinh phúc lợi xã hội tỉnh. Mời lãnh đạo các sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Báo Hậu Giang, 03 Ban QLDA ĐTXD tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (thay thư mời).

 

THỨ BA              26/9/2017

                    - 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị của Chính phủ về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Mời lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV năm 2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Chủ tịch Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (thay thư mời).

 

THỨ TƯ              27/9/2017

  - 8 giờ 00’ Chủ tịch dự Hội nghị của Chính phủ về những giải pháp và mô hình phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại khách sạn Mường Thanh, khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội thảo “Thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (có thư mời riêng).

- 17 giờ 30’ các Phó Chủ tịch tiếp và chiêu đãi đại biểu dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017 (có thư mời riêng).

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Nhà hát Truyền hình Hậu Giang.

THỨ NĂM          28/9/2017

  - 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (có thư mời riêng).

THỨ SÁU           29/9/2017

  - 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 (lần 2). Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Cục Thống kê; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Lao động –Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội doanh nhân tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Thành viên Tổ công tác liên ngành xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh và tổng kết hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đã ký và phát hành.

lich 133.dieu chinh lan 1.doc
Trở lại