Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017 (Điều chỉnh lần 2)
15/9/2017, 10:50 (GMT+7)

THỨ HAI            18/9/2017

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Mời Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương. Điểm tại Trụ sở Tỉnh ủy Kiên Giang (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về đầu tư mở rộng trạm trung chuyển rác xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị, Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, UBND xã Tân Tiến (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.  

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              19/9/2017

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp báo thông qua chuỗi hoạt động Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Trưởng, Phó các Tiểu ban – Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017; Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Chủ tịch làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Điểm tại UBND thành phố Cần Thơ (theo lịch Tỉnh ủy). 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu thuốc năm 2017 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế chuẩn bị nội dung và mời các cơ sở khám, chữa bệnh). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thuận Việt. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra một số công trình trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh.

THỨ TƯ              20/9/2017

                                  - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thăm và chúc mừng Lễ Sen Đol-ta Chùa Ratana Pa Phia (thành phần đoàn và quà tặng do UBMTTQVN tỉnh mời và chuẩn bị). Điểm tại ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp công dân định kỳ và đối thoại với công dân của Thường trực UBND tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; Thường trực UBND: huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp; UBND xã Phương Phú và ông Bùi Thanh Thu (UBND huyện Phụng Hiệp mời ông Bùi Thanh Thu). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng và Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang về dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phụng Hiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng, Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Mời Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại Trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu, số 01, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và chuẩn bị cho hoạt động của Trung tâm Hành chính công. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bưu điện tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời thành viên Hội đồng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đầu tư Trung tâm sát hạch lái xe tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Châu Thành A (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

THỨ NĂM          21/9/2017

  - 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ khánh thành Ký túc xá cho học viên của tỉnh tại Học viện Chính trị khu vực IV. Mời: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND thành phố Cần Thơ; Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV (Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Học viện Chính trị khu vực IV.

  - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với các đoàn thể tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp với Ban Chấp hành  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Điểm tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về kinh nghiệm trong quản lý và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang (BQL các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND tỉnh Vĩnh Long (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 trên địa bàn tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời, hậu cần). Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tiểu ban nội dung Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ SÁU           22/9/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị giao ban cụm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Điểm tại Tầng 3, khách sạn Mê Kông, số 1A, Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại Hội trường Thành ủy thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Công an tỉnh,  Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp; Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam; Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam (Ban QLDA Điện lực Miền Nam mời các đơn vị liên quan của ngành điện; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về tình hình thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ tân – Hậu cần Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo các phòng, bộ phận trực thuộc có liên quan), Công ty Điện lực Hậu Giang, Nhà khách Tỉnh ủy, Nhà khách Tỉnh đội (Phòng HC – TC phối hợp Phòng Quản trị - TV chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). 

THỨ BẢY            23/9/2017

- 10 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc. Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa hoạc và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thường trực UBND huyện Long Mỹ (Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT         24/9/2017

- 17 giờ 30’ Chủ tịch tiếp Đoàn Bộ Kế hoạch Vương Quốc Campuchia. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điểm tại Nhà khách Tỉnh ủy.

Đã ký và phát hành

lich 125. Dieu chinh lan 2..doc
Trở lại