Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/9 đến ngày 09/9/2017 (Điều chỉnh lần 2)
1/9/2017, 10:46 (GMT+7)


THỨ BẢY           02/9/2017

- Nghỉ Lễ 2/9.

- Chủ tịch trực.

CHỦ NHẬT         03/9/2017

- Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh trực.

THỨ HAI            04/9/2017

- Nghỉ bù Lễ 2/9.

- Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên trực. 

THỨ BA              05/9/2017

- 7 giờ 00’ Chủ tịch dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường THPT Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường THCS Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 00’ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trong Trụ sở UBND tỉnh chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời thành viên: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần, Tiểu ban An ninh Trật tự (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ              06/9/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp với Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cơ cấu nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng H & B. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Thường trực UBND thị xã Long Mỹ, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng H & B (UBND thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp  Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          07/9/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp đối thoại giải quyết hồ sơ khiếu nại về người có công trên địa bàn xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung và Thư mời). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng, dự thảo Luật thủy sản. Điểm tại phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua phương án thiết kế các trục đường nội bộ trong Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Khu công nghiệp Sông Hậu. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND các huyện: Châu Thành và Châu Thành A (Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,  Tỉnh đoàn Hậu Giang; Các  tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; Các huyện, thị xã, thành phố: Thường trực UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh mời các tổ chức tín dụng trên  địa bàn tỉnh). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU           08/9/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh. Mời Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự triển khai Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Thường trực  Huyện ủy và UBND huyện Châu Thành, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.  Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về dự án “Chợ Hội đồng – Khu dân cư thương mại Hội đồng”. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vị Thủy, Công ty TNHH BOT Đầu tư Khai thác Chợ Tâm Nghĩa (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BẢY           09/9/2017

8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và Khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Lớn, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.


Đã ký và phát hành.

lich 119. dieu chinh lan 2.doc
Trở lại