Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2017
25/8/2017, 10:52 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 27/8 đến 01/9/2017

 

CHỦ NHẬT            27/8/2017


- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thi Nghiệp vụ giỏi, Tài năng văn nghệ Khu vực XI. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang, số 1 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang.


THỨ HAI            28/8/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 22 Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Tiểu ban nội dung Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo sở, ngành: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BQL các Khu công nghiệp tỉnh, BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Vận động Quỹ An sinh xã hội tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, các Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Thành phần cấp huyện: Thường trực Huyện (Thị, Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành của huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (UBND các huyện mời thành phần cấp huyện; Ban Quản lý các khu công nghiệp họp tại huyện Châu Thành, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại huyện Phụng Hiệp. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 28/8).

THỨ BA              29/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ 02/9 tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BQLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp; Thường trực UBND huyện Long Mỹ. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 7 giờ để đi xe chung.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới” tại xã Vĩnh Thuận Đông. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông (thay thư mời).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo “Sản xuất lúa sạch, An toàn vệ sinh thực phẩm”. Mời Lãnh đạo: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ; lãnh đạo sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Thường trực UBND tỉnh Long An về kinh nghiệm trong quản lý và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Mời lãnh đạo sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, BQL các Khu công nghiệp tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường (BQL các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND tỉnh Long An (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết, Văn phòng HĐND tỉnh.

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học “Giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ về công tác kêu gọi Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ.

 THỨ TƯ              30/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc về rà soát một số nội dung dự án trên địa bàn thị trấn Cây Dương. Mời thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017; Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung). Đi khảo sát thực tế sau đó về làm việc tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về tình hình biên chế ngành Y tế. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang; các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tập huấn trực tuyến về công tác thông tin tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Điểm tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về tình hình biên chế ngành Giáo dục. Mời lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố (Sở Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thành viên đoàn đi Nhật Bản. Mời thành viên đoàn. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 15 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới” tại xã Tân Phú Thạnh. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Tân Phú Thạnh (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Tiểu ban Lễ tân – hậu cần Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty CP Cấp thoát nước – Công trình đô thị; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự chương trình Gala Hoa lúa 2017 với chủ đề “Tỏa sáng những tấm gương nghị lực”. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM          31/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới” xã Vĩnh Thuận Đông. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Tổng kết công tác y tế trường học năm học 2016 – 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Mời thành viên Ban Chỉ đạo công tác Y tế trường học tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn công tác liên ngành và họp đối thoại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, thị xã Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (mời lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc; Thường trực UBND: thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ (UBND thị xã Long Mỹ mời UBND phường Bình Thạnh và các hộ dân dự đối thoại), huyện Châu Thành (UBND huyện Châu Thành mời UBND thị trấn Mái Dầm, UBND thị trấn Ngã Sáu), huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới” xã Tân Phú Thạnh. Điểm tại UBND xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU           01/9/2017

- 6 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dâng hương viếng Bác. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 10 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh về công tác kêu gọi Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BQL các Khu công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND thành phố Hồ Chí Minh (thay thư mời).

Đã ký và Phát hành.

lich 114.doc
Trở lại