Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2017(Điều chỉnh lần 2)
18/8/2017, 9:42 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 21/8 đến 25/8/2017

THỨ HAI            21/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung); Thường trực UBND huyện Long Mỹ (UBND huyện mời Bí thư, Chủ tịch xã Vĩnh Thuận Đông), huyện Châu Thành A (UBND huyện mời Bí thư, Chủ tịch xã Tân Phú Thạnh). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn công tác liên ngành và họp đối thoại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh, Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường (mời lãnh đạo và cán bộ thụ lý vụ việc), Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Thường trực UBND: thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND xã Phương Phú và các hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

THỨ BA              22/8/2017

- 9 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2016. Mời Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp Công dân định kỳ. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh (Thay thư mời).

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Premium Fund Poland (Hà Lan). Mời Giám đốc sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, BQL các Khu công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành (BQL các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang. Mời thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang, Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố (Sở Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát vị trí mở rộng Trạm trung chuyển rác Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Tập trung tại điểm khảo sát (Trạm trung chuyển rác Tân Tiến).

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Jeollanam (Chơn-nam), Hàn Quốc. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

THỨ TƯ              23/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Giám đốc sở, ngành: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hôi, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Giới thiệu phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Mời lãnh đạo sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Thay thư mời).

THỨ NĂM              24/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang và Lễ ra quân CASUCO trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tham dự ”Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2017”. Mời lãnh đạo sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại Nhà Khách Tây Nam Bộ (đường Mai Chí Thọ, khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

THỨ SÁU           25/8/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018. Mời cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Thay thư mời). 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng Công trình Đường dây 500kV nhiệt điện Long Phú – Ô Môn. Mời Lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, BQL Dự án các công trình Điện Miền Nam (BQL Dự án các công trình Điện Miền Nam mời các đơn vị liên quan), Công ty Điện lực Hậu Giang; Thường trực UBND huyện Châu Thành A (UBND huyện Châu Thành A mời UBND xã Nhơn Nghĩa A và các hộ dân). Điểm tại UBND xã Nhơn Nghĩa A.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp nghe báo cáo tiến độ về đề án thành lập Trung tâm Hành chính công. Mời lãnh đạo sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tuyên dương thành tích tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng Công trình Đường dây 500kV nhiệt điện Long Phú – Ô Môn. Mời Lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, BQL Dự án các công trình Điện Miền Nam (BQL Dự án các công trình Điện Miền Nam mời các đơn vị liên quan), Công ty Điện lực Hậu Giang; Thường trực UBND huyện Châu Thành A (UBND huyện Châu Thành A mời UBND thị trấn Rạch Gòi và các hộ dân). Điểm tại UBND thị trấn Rạch Gòi.

Đã ký và phát hành

lich 109.doc
Trở lại