Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2017(Điều chỉnh lần 1)
11/8/2017, 9:2 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 14/8 đến 19/8/2017

THỨ HAI            14/8/2017

- 9 giờ, Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời Thành viên Hội đồng xét đào tạo theo  địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Đại hội phiên chính thức Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp số 6 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc. Mời Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, Giám đốc BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh về nội dung làm việc với Bộ Tài chính. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điểm tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

THỨ BA              15/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Đại hội phiên chính thức Chi bộ 5. Điểm tại phòng họp số 6 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh. Mời thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

THỨ TƯ              16/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi công tác Hà Nội.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Trà Vinh. Mời lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham gia tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điểm tại Trung tâm Hành chính huyện Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ NĂM          17/8/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT. Mời lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng dự. Điểm tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát phục vụ công tác xây dựng Đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo ở nước ta hiện nay” tại một số đơn vị địa phương (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Điểm tại phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Bộ Tài chính. Mời Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang cùng dự. Điểm tại Trụ sở Bộ Tài chính.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát phục vụ công tác xây dựng Đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ SÁU           18/8/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Văn phòng Chính phủ. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng dự. Điểm tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn khảo sát tuyến đường 927C. Mời lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Thường trực Huyện ủy Châu Thành, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn). Tập trung tại Khu hành chính thị xã Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Mời thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

THỨ BẢY           19/8/2017

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Điểm tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 19 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ Khai mạc Hội chợ Nông sản sạch và an toàn. Điểm tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Điểm tại Sở Y tế.

Đã ký và phát hành

lich 104.doc
Trở lại