Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017(Điều chỉnh lần 3)
28/7/2017, 13:27 (GMT+7)

THỨ HAI            31/7/2017

- Chủ tịch đi công tác Hàn Quốc đến hết ngày 06/8/2017.

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 7 giờ các Phó Chủ tịch dự chào cờ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp dân. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 10 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp doanh nghiệp Hà Lan đến chào xã giao. Điểm tại phòng Khánh tiết.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2. Mời thành viên Ban Chỉ đạo (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA              01/8/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi kiểm tra tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và địa điểm khảo sát). Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực UBND huyện Long Mỹ (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về dự án Khu dân cư - thương mại chợ Cầu Móng, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Phụng Hiệp (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình  thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Thường trực UBND: các huyện, thị xã, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ              02/8/2017

- 8 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời thành viên Hội đồng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và họp đối thoại địa bàn thị xã Ngã Bảy, các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành và Châu Thành A. Mời thành viên Đoàn Công tác liên ngành; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường (Lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND: thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A (UBND huyện Châu Thành mời UBND xã: Đông Phú, Phú Tân và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh (có thư mời riêng).

- 14 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành A (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Tân Phú Thạnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu chợ và Phố chợ thị trấn Ngã Sáu. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          03/8/2017

  - 8 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Năng lượng ASEAN. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra  tiến độ và giải quyết khó khăn công trình: Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị (Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị: tư vấn thiết kế, thi công, giám sát). Tập trung tại công trình: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 - 15 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp bàn phương án cho thuê Phân hiệu I - Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp kỹ thuật  công nghệ tỉnh (Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội thảo hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về Chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII). Mời lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư cùng đi. Điểm tại Hội trường khách sạn Victory, số 12, đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 

THỨ SÁU           04/8/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018. Mời thành viên Hội đồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp về tiến độ thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng tại 02 Khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành A; UBND xã Trường Long Tây (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2017. Mời Sở Công Thương cùng đi. Điểm tại Hội trường Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành A; UBND xã Thạnh Xuân (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Thạnh Xuân.

- 13 giờ 30’ Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.


Đã ký và phát hành

lich91.doc
Trở lại