Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017 (Điều chỉnh lần 3)
14/7/2017, 8:22 (GMT+7)

         THỨ HAI            17/7/2017

               - 7 giờ 30’ Chủ tịch họp đoàn đi công tác Hàn Quốc (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với huyện Vị Thủy về tình hình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Nguyễn Hồng Nhung. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Châu Thành A ( Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh

THỨ BA              18/7/2017

                - 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương về dự toán ngân sách năm 2018. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

          - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị Tổng kết Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2013 - 2017 (Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen.

                THỨ TƯ              19/7/2017

               - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Đại hội Chi bộ ấp 7 trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Đảng ủy xã Long Trị A (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc về tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Mời thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển, phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. Mời Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng thẩm định Dự án (Sở Công thương chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát trụ sở làm việc của một số trung tâm y tế, bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Sở Y tế chuẩn bị địa điểm khảo sát, UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị địa điểm họp). Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty  Cổ phần Đầu tư Phát triển và Tư vấn Công nghệ Thiên Lộc. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại địa bàn huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Mời thành viên Đoàn Công tác liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc), Thường trực UBND: huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời UBND thị trấn Cây Dương và hộ dân dự đối thoại), thị xã gã Bảy (UBND thị xã Ngã Bảy mời UBND phường Ngã Bảy và hộ dân dự  đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh (có thư mời riêng).

THỨ NĂM          20/7/2017

               - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách Xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Mời thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Sở Xây dựng; Ban Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị, Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và tổng kết Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc”. Mời lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục kiểm lâm (Chi cục kiểm lâm chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Mời thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Thường trực UBND: các huyện, thị xã, thành phố (Sở Công thương chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch UBND tỉnh Ủy nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam về dự án hệ thống cống Cái lớn - Cái bé. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA ĐTXD nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi (Chi cục Thủy lợi chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp và PTNT.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp thông qua Đề án Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Nội vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và  Đầu tư; Giao thông Vận tải; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Cục Thuế; Thanh tra tỉnh; Bưu điện tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

              THỨ SÁU           21/7/2017

           - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thường trực UBND thị xã Ngã Bảy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị địa điểm khảo sát). Tập trung tại trụ sở UBND thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp bố trí 78 nền tái định cư từ dự án Kè Xáng Xà No - giai đoạn 2. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ban QLDA ĐTXD nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Thường trực UBND: huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh (Ban QLDA ĐTXD nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua quy mô phương án tuyến dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Vị Thủy, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.


Đã ký và phát hành

lich88.doc
Trở lại