Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 10/7 đến 14/7/2017 (Điều chỉnh lần 4)
7/7/2017, 8:34 (GMT+7)

THỨ HAI            10/7/2017

 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. (Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực V và Tổ khảo sát về khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Mời Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD: công trình nông nghiệp và PTNT, công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại địa bàn huyện Châu Thành A, Châu Thành, thị xã Ngã Bảy. Mời thành viên Đoàn Công tác liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc), Thường trực UBND: huyện Châu Thành A, Châu Thành, thị xã Ngã Bảy (UBND thị xã Ngã Bảy mời UBND phường Ngã Bảy và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh (có thư mời riêng).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và  thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ. Mời Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận (Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra. Mời Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh (lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Chánh, Phó Văn phòng, Trưởng, Phó phòng Thanh tra tỉnh); Thành viên Đoàn Công tác liên ngành; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thi hành án Dân sự tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh; Chánh Thanh tra sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông BETON 6. Mời lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, UBND thành phố Vị Thanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 

THỨ BA              11/7/2017

 

- 8 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến về buổi thuyết trình trao đổi, tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực tổ chức bộ máy của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (01 ngày, theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại địa bàn thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên Đoàn Công tác liên ngành; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang; Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; Tổ Công tác theo Quyết định 862/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh; Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân; lãnh đạo UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp (UBND thành phố Vị Thanh mời UBND xã Vị Tân và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án “Cầu Rạch Gốc, tỉnh Hậu Giang” và làm việc với nhà máy đường Cần Thơ. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. Điểm tại Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mời Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Y tế; Xây dựng; Tài chính; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tỉnh đoàn Hậu Giang; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.     

          - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Phụng Hiệp, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              12/7/2017

 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (02 ngày).

 

 

THỨ NĂM          13/7/2017

 

          - 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

         - 7 giờ 15’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp trực tuyến toàn quốc giao ban giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

 

THỨ SÁU           14/7/2017

 

      - 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2016. Mời Bộ Nội vụ; TT: TU, HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban Xây dựng Đảng; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội đặc thù tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Cục Thuế; Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD: công trình nông nghiệp và PTNT, công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông; Văn phòng Điều phối nông thôn mới; Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Hậu Giang; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND: các xã, phường, thị trấn (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. Mời Sở Kế hoạch và Đầu tư (lãnh đạo Sở và 01 chuyên viên), Sở Tài chính (lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Trưởng phòng Tài chính đầu tư), Cục Thuế tỉnh. Điểm tại Royal Hotel Saigon (khách sạn Kim Đô), số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe đi chung. Liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, số điện thoại: 0939.274.678).  

          - 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác thuế Quý II, triển khai nhiệm vụ công tác thuế Quý III năm 2017. Điểm tại Cục Thuế tỉnh.

         - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp thông qua phương án thiết kế công trình: Cải tạo cây xanh Công viên Chiến Thắng, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Vị Thanh; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (UBND thành phố Vị Thanh mời đơn vị tư vấn và chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

        - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về dự án Trung tâm sản xuất nước giải khát và bao bì. Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh. Công ty TNHH Number One Hậu Giang, Công ty TNHH Xây dựng Number One (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan). Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

 

THỨ BẢY           15/7/2017

 

   8 giờ Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đoàn Văn công Quân khu 9 (15/7/1947 – 15/7/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Điểm tại Đoàn Văn công Quân khu 9, số 153 đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.


CHỦ NHẬT           16/7/2017


 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát sạt lở ở Châu Thành. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, các phòng, ban huyện Châu Thành; Đảng ủy, UBND thị trấn Mái Dầm (Nhờ Văn phòng UBND huyện Châu Thành mời các phòng, ban huyện Châu Thành và Đảng ủy, UBND thị trấn Mái Dầm). Tập trung tại trụ sở UBND thị trấn Mái Dầm.    

Đã ký và phát hành

 

lich82.doc
Trở lại