Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/7 đến 07/7/2017 (Điều chỉnh lần 2)
30/6/2017, 10:7 (GMT+7)

THỨ HAI            03/7/2017

 

- 7 giờ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chào cờ.

- 8 giờ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017. Mời Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; Bí thư, Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày, tài liệu đăng tải tại mục: tài liệu hội nghị trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang) .

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp HĐND tỉnh.

 

THỨ BA              04/7/2017

 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khám sức khỏe định kỳ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đi công tác Hải Phòng.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết Tháng công nhân” năm 2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 9 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2016. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

          - 14 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2017. Mời thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố (Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị tài liệu và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 14 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với huyện Châu Thành A. Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Thường vụ huyện ủy và Thành viên UBND huyện. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

 

 

THỨ TƯ              05/7/2017

 

- 8 giờ Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính. Điểm tại phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thẩm tra dự thảo nghị quyết cùng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua phương án Âu thuyền trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các sở, ban ngành: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, Đoạn quản lý đường sông số 12 (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh (có thư mời riêng).

- 14 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông Vận tải.

- 13 giờ 30’ Thường trực UBND tỉnh Ủy nhiệm đồng chí Trần Văn Quân, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ dự Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”. Điểm tại Hội trường Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 

THỨ NĂM          06/7/2017

 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.     

         - 8 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Tư pháp; Tài chính; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Giám đốc cơ sở đào tạo trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ SÁU           07/7/2017

 

          - 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 - 7 giờ 30’ Thường trực UBND tỉnh Ủy nhiệm đồng chí Hồ Thu Ánh, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự khai mạc Diễn đàn trẻ em tỉnh Hậu Giang lần thứ II năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Hậu Giang lần thứ II năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Đã ký và phát hành

 

 

 

lich80.doc
Trở lại