Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2017 (Điều chỉnh lần 3)
23/6/2017, 8:40 (GMT+7)

THỨ HAI             26/6/2017

 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Úc. Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay giấy mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Đoàn Công tác liên ngành và họp đối thoại địa bàn huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Mời thành viên Đoàn CTLN; Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở và cán bộ thụ lý vụ việc); Sở Nội vụ; Thường trực UBND huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ (UBND huyện Long Mỹ mời Chủ tịch UBND xã Lương Tâm và hộ dân dự đối thoại). Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc doanh nghiệp đầu tư dự án trong khu công nghiệp. Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Công thương; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Nông nghiệp và PTNT; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A (BQL các KCN tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh  (thay giấy mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước; Thanh tra tỉnh; Thường trực UBND: các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (thay giấy mời).

 

THỨ BA              27/6/2017

 

- 8 giờ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp gắn với công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ); các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh, các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (có thư mời riêng).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thi nấu ăn “Gia đình khéo tay” tại khu văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh.

          - 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt  kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (có thư mời riêng).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn trao đổi về Quy hoạch đường Tây Sông Hậu. Mời lãnh đạo sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng làm việc Phó Chủ tịch (thay giấy mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị về tình hình thực hiện cơ chế khoán (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ              28/6/2017

 

-  8 giờ Chủ tịch dự trao Quyết định công tác cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại khu vực Tây Nam bộ. Điểm tại Hội trường Phương Nam cạnh trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khu Dân cư – Thương mại Ngọc Thường thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Phụng Hiệp. (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (thay giấy mời).

- 14 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2017 (BHXH tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

- 14 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị sơ kết thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Mời Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT mời đại diện 01 hợp tác xã tiêu biểu, 01 doanh nghiệp có tham gia liên kết với các hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm). Điểm tại Hội trường Phương Nam cạnh trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

 

THỨ NĂM           29/6/2017

   

- 8 giờ Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp Tổ chỉ đạo triển khai Quy chế thí điểm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020. Mời Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 33 Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

 

 

THỨ SÁU           30/6/2017

 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 15 giờ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự lễ Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 46 do Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

 

 

 

Đã ký và phát hành

 

lich75.doc
Trở lại