Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/6 đến 24/6/2017 (Điều chỉnh lần 3)
16/6/2017, 10:31 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 19/6 đến 24/6/2017

THỨ HAI            19/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Mời Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh cùng dự. Điểm tại Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ BA              20/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra địa điểm tổ chức Họp mặt kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô. Mời lãnh đạo sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; UBND huyện Phụng Hiệp, UBND xã Phương Bình. Điểm tại Khu Di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe để các đồng chí đi tập trung lúc 12 giờ 30’ tại Văn phòng UBND tỉnh. Liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, số điện thoại: 0939.274.678).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường mời: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra Sở). Mời Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ TƯ              21/6/2017

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) và tổng kết giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ 13 năm 2016 – 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp. Mời thành viên Đoàn CTLN, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông; Thường trực UBND huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang. Mời lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vị Thanh, Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ngã Bảy, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          22/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.  

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ mía niên vụ 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Thường trực UBND: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ; Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát, Nhà máy đường Vị Thanh, Nhà máy đường Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác coi thi các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị địa điểm). Tập trung tại UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính (Cục Thống kê chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tháp tùng Đoàn công tác Trung ương kiểm tra tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo sở, ngành cùng đi: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông.

THỨ SÁU           23/6/2017

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Mittinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2017. Điểm tại Nhà văn hóa thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự họp tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Mời lãnh đạo sở, ngành cùng dự: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông.

- 8 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp mặt Kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964 – 24/6/2017) và 15 năm Ngày thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/2002 – 24/6/2017). Điểm tại Khu Di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp).  

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên cùng Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu đi kiểm tra thực địa dự án Xây dựng Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No (đoạn từ kênh Mới phường 7 đến kênh 8000). Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và địa điểm khảo sát). Tập trung tại UBND tỉnh lúc 13 giờ 15’.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.

THỨ BẢY           24/6/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu. Mời lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Đã ký và phát hành

 

 

lich63 .doc
Trở lại