Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/6 đến 16/6/2017 (Điều chỉnh lần 2)
9/6/2017, 10:4 (GMT+7)

 

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 12/6 đến 16/6/2017

THỨ HAI            12/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự họp về tiến độ triển khai Kế hoạch Họp mặt kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô và 15 năm thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô. Mời Thành viên Ban Tổ chức và các Trưởng Tiểu ban. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Đại Lễ kỷ niệm lần thứ 78, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Điểm tại Văn phòng Ban Đại Diện tỉnh (ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ Tổng kết Hội thi các hoạt động Tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV năm 2017. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA              13/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

THỨ TƯ              14/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Ban Dân tộc tỉnh. Mời Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các sở, ngành: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc định kỳ với các cơ quan Nội chính tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

    - 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, BQL Dự án ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (mời lãnh đạo Ban và các Trưởng phòng); Thường trực UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp chuẩn bị nội dung các Tờ trình HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM          15/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với UBND tỉnh Long An.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng Thẩm định giá đất. Mời thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng, Công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Toàn Cầu. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Điện lực Hậu Giang. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

 THỨ SÁU           16/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch khám sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

   - 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ IV năm 2017, tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan. 

Đã ký và phát hành 

lich62.doc
Trở lại