Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/5 đến 02/6/2017 (điều chỉnh lần 3)
26/5/2017, 9:29 (GMT+7)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

từ ngày 29/5 đến 02/6/2017

THỨ HAI            29/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình sử dụng đất tại Kho lương thực số 01 của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Xây dựng, Tư pháp; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu Ngân sách Nhà nước. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Tài nguyên và Môi trường, BQL các Khu công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV năm 2017. Mời thành viên Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hậu Giang (Tỉnh Đoàn chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ trao nhà tình thương. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh (Ủy ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung); Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

THỨ BA              30/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn CTLN, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh (mời Chủ tịch UBND phường IV), huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 14 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mời Thường trực Tỉnh ủy; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành; Chủ tịch, Trưởng phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Báo, Đài. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (Tài liệu đăng tải tại Mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh và khảo sát địa điểm phân phối sản phẩm rau, củ, quả… an toàn theo chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn tại thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế; Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, Công ty TNHH MTV Chợ Vị Thanh, các cơ quan Báo, Đài (Sở Y tế, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và địa điểm). Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình thực hiện GPMB các thửa đất liền kề, hết thửa tiếp giáp khu đất giao cho Nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thường trực UBND huyện Châu Thành A (Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ              31/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đảm bảo an toàn thực phẩm. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy(theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017. Mời Thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

THỨ NĂM          01/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Huyện ủy Vị Thủy. Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể tỉnh (Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Hội chữ thập đỏ, Cựu Chiến binh); các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh (UBND huyện Vị Thủy mời Ban Thường vụ Huyện ủy và các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh). Điểm tại phòng họp Huyện ủy Vị Thủy (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe để các đồng chí đi tập trung lúc 6 giờ 30, tại Văn phòng UBND tỉnh. Liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, số điện thoại: 0939.274.678).

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phóng viên Báo, Đài (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Nhà thiếu nhi thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Huyện ủy Long Mỹ. Điểm tại phòng Hội trường UBND huyện Long Mỹ(theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Thành ủy Vị Thanh. Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể tỉnh; các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh (UBND thành phố Vị Thanh mời Ban Thường vụ Thành ủy và các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh). Điểm tại phòng họp Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra cơ sở vật chất các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Công an tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tập trung tại Trường THPT Vị Thanh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đi công tác Hà Nội.

THỨ SÁU           02/6/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Thị ủy Ngã Bảy. Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể tỉnh; các sở, ngành: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh (UBND thị xã Ngã Bảy mời Ban Thường vụ Thị ủy và các phòng, ban tương ứng thành phần của tỉnh). Điểm tại phòng họp Thị ủy Ngã Bảy (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe để các đồng chí (trừ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự) đi tập trung lúc 5 giờ 30, tại Văn phòng UBND tỉnh. Liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, số điện thoại: 0939.274.678).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra cơ sở vật chất các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 trên địa bàn thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Công an tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tập trung tại Trường THPT Long Mỹ.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội nghị giới thiệu Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam và hướng dẫn biên soạn tài liệu giới thiệu tiềm năng đầu tư, thương mại và du lịch của địa phương, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm tại Hội trường lớn, tầng 7, VCCI.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Thị ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

Đã ký và phát hành

lich 2.doc
Trở lại