Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/5 đến 26/5/2017 (điều chỉnh lần 2)
19/5/2017, 8:32 (GMT+7)

THỨ HAI            22/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát Khu Di tích Tượng đài Chiến thắng Chương Thiện. Mời lãnh đạo Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty CP Cấp thoát nước và CTĐT Hậu Giang, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tập trung tại Khu Di tích Chương Thiện.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2017. Mời thành viên Ban Chỉ đạo (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra công tác an toàn giao thông trên Quốc lộ 1. Mời lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. Tập trung tại Ngã Ba Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Công ty TNHH Hand & Hand (Hàn Quốc) đến tìm hiểu hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 48 (B48-HG). Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh về thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và CTĐT Hậu Giang. Mời thành viên Ban Chỉ đạo..., Công ty CP Cấp thoát nước và CTĐT Hậu Giang (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ BA              23/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh nghỉ phép (2 ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên khảo sát Nhà máy chế biến lương thực - nông sản Tiến Thịnh. Mời Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp. Tập trung tại Nhà máy chế biến lương thực – nông sản Tiến Thịnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy, cả ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo các huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh. Mời thành viên Đoàn CTLN, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và các huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp (UBND huyện Châu Thành mời Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

THỨ TƯ              24/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với Tỉnh ủy về tình hình triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh, thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, GĐ các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Mời thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Thành phần họp tại phòng họp trực tuyến cấp huyện: Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (UBND huyện, thị xã, thành phố mời). Tài liệu đăng trên Cổng thông tin điện tử Hậu Giang. (kiểm tra vận hành hệ thống lúc 10h00 thứ ba, ngày 23/5/2017)

THỨ NĂM          25/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp thông qua Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô, 15 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô. Mời Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Bộ CHQS, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,  Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn; Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch UBND, Công an, Phòng Văn hóa – Thông tin, Điện lực huyện Phụng Hiệp, Đảng ủy, UBND xã Phương Bình; Trưởng các Tiểu ban; Phòng Lao động Thương binh và XH thị xã Ngã Bảy (Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Bộ CHQS tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Ban chỉ đạo chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Ban quản lý dự án VnSAT. Mời thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Ban quản lý dự án VnSAT, UBND thị xã Long Mỹ (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 và Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực HĐND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Văn phòng Điều phối CT MTQG XD nông thôn mới tỉnh, Thường trực UBND, phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư chợ trên địa bàn tỉnh (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và mời các Doanh nghiệp, Hợp tác xã). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đối thoại hộ nghèo xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và phòng Bảo trợ xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố; Thường trực Đảng ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ, các Trưởng ấp, khu vực thuộc xã Hỏa Tiến (UBND thành phố Vị Thanh chuẩn bị địa điểm, nội dung, thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp thông qua quy hoạch NGO. Mời thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài (NGO) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 2020” (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU           26/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017. Điểm tại Trung đoàn BB114, tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi và một số chính sách cho người cai nghiện. Mời lãnh đạo các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội và Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội; Công an tỉnh và phòng PC 47; Sở Y tế và phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Phòng, chống AIDS và Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội; Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang (Sở Lao động Thương binh và XH chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (thay giấy mời).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp canh tác cây trồng hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về dự án Khu dân cư phường I, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh, Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh khảo sát điểm tổ chức Họp mặt kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô, 15 năm Ngày thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô. Mời lãnh đạo sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Khu Di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Tây Đô, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. (12h30’ tập trung tại trụ sở UBND tỉnh).

Đã ký và phát hành

lich sua.doc
Trở lại