Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/5 đến 12/5/2017 (điều chỉnh lần 2)
5/5/2017, 13:38 (GMT+7)

THỨ HAI            08/5/2017

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp tục dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Điểm tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Điều phối về phân bổ vốn chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về điều chỉnh Đề án 1000 và Đề án Hợp tác xã. Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B, đoạn từ Ngã 3 Vĩnh Tường đến thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, Thường trực UBND thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.  

- 17 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội chợ Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Hậu Giang 2017. Điểm tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

THỨ BA              09/5/2017

- 6 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2017. Điểm tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với xã Hỏa Tiến về xây dựng nông thôn mới. Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn phòng Điều phối, Công ty CP Cấp thoát nước và CTĐT Hậu Giang, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Thường trực UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với công dân thị xã Ngã Bảy, sau đó tiếp dân định kỳ. Mời thành viên Đoàn CTLN, lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí về BHYT, tỷ lệ hộ nghèo tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và XH, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh (UBND huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung và mời đơn vị có liên quan). Điểm tại UBND xã Lương Tâm.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Gia Khiêm giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án Kho lương thực Một Ngàn và điều chỉnh Chủ đầu tư dự án “Khai thác 02 Khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A” từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh.  Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thường trực UBND huyện Châu Thành A, Công ty Gia Khiêm. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ TƯ              10/5/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tiêu chí người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hậu Giang, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, Công ty CP Cấp thoát nước và CTĐT. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – DL.2017. Điểm tại Chùa Bảo Tịnh, phường 7, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với xã Phương Bình về xây dựng nông thôn mới. Mời lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn phòng Điều phối, Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Phương Bình.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 THỨ NĂM                   11/5/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp góp ý nội dung dự thảo thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2017 – 2020. Mời lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bưu điện tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm và xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (mời Công ty Đấu giá Phương Nam), Thường trực UBND huyện Long Mỹ (UBND huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên thông qua Quy hoạch ODA. Mời thành viên Hội đồng thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU           12/5/2017

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức. Mời lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp & PTNT; Công thương; Tài nguyên & Môi trường; Giao thông – Vận tải; Xây dựng; Thông tin truyền thông; Cục Thống kê; Tài chính; Khoa học và công nghệ; Lao động –Thương binh & Xã hội; Y tế; Văn hóa – TT & Du lịch; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý khu công nghiệp; thành viên Tổ công tác liên ngành xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự họp tham vấn về Dự án thủy điện Pắc – Beng của Lào và họp toàn thể Ủy ban Mê Công Việt Nam. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Khách sạn Nesta, số 9C Trần Phú, thành phố Cần Thơ (cả ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự phiên sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ các Phó Chủ tịch họp thành viên UBND tỉnh. Mời thành viên UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thuế, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Đã ký và phát hành

lich.doc
Trở lại