Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/5 đến 05/5/2017 (điều chỉnh lần 3)
28/4/2017, 9:41 (GMT+7)

THỨ HAI            01/5/2017

- 8 giờ, Chủ tịch dự họp mặt Kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017). Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- Nghỉ Lễ.

THỨ TƯ              03/5/2017

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Chào cờ.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư về chuẩn bị nội dung hội nghị Xúc tiến đầu tư. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 16 giờ, Chủ tịch dự trao Quyết định cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 THỨ NĂM                   04/5/2017

          - 7 giờ 30’ Chủ tịch đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 11/5/2017).

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đối thoại với ông Lê Khả Đoàn. Mời Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về tình hình thực hiện dự án Nhà khách Bông Sen Hậu Giang tại Phú Quốc. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH BĐS Trần Thái, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiểm định Hậu Giang (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kiểm định Hậu Giang chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khu dân cư – Thương mại chợ Cầu Móng, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, UBND huyện Phụng Hiệp, Công ty Việt Thắng, DNTN Vạn Thành (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU           05/5/2017

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê về tăng trưởng khu vực I. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần Vincom Retail về vướng mắc dự án Khu đô thị mới nhà phố thương mại Vincom Shophouse Hậu Giang. Mời lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh; Công ty Cổ phần Vincom Retail (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với đại diện Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam. Mời lãnh đạo Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về thủ tục xây dựng công trình: Ký túc xá cho học viên của tỉnh Hậu Giang tại Học viện Chính trị khu vực IV. Mời Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV; Lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Ban QDLA ĐTXDCT Dân dụng và công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 5 UBND thành phố Cần Thơ.

THỨ BẢY           06/5/2017

8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Phú An, huyện Châu Thành.

Đã ký và phát hành

lich.doc
Trở lại