Tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, thu nợ năm 2019
17/1/2019, 9:3 (GMT+7)

Đó là mục tiêu thi đua của Kế hoạch số 109/KH-UBND về phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 16/01/2019.

Theo đó, đối tượng thi đua gồm Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố với thời gian thi đua từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Nhằm phát huy thành tích đạt được các năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm (2016 - 2020).

Cụ thể, phấn đấu 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, phấn đấu thu đạt và vượt tối thiểu 5% trở lên dự toán thu ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; thực hiện tốt công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đến ngày 31/12/2019 tổng nợ thuế (nợ có khả năng thu) không quá 5% so với tổng thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đạt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao năm 2019.

Đặc biệt là thực hiện tốt các tiêu chuẩn thi đua sau: đối với Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố: thu tổng nguồn vượt tối thiểu 5% dự toán UBND tỉnh giao và đến thời điểm ngày 31/12 tổng nợ thuế không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019; đối với Cục Thuế tỉnh Hậu Giang thu tổng nguồn đạt từ 100% trở lên dự toán UBND tỉnh giao và loại trừ các khoản ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của các tổ chức; đến thời điểm ngày 31/12, tổng nợ thuế không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ngoài ra, đối với cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế không có công chức bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; trừ những trường hợp do đơn vị phát hiện và xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thực hiện; tham mưu tổ chức tổng kết phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019; đồng thời, triển khai kế hoạch thi đua đến các sở, ngành có liên quan và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn: Kế hoạch số 109/KH-UBND)

Các tin khác