Triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
18/12/2018, 8:31 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, địa bàn thực hiện thí điểm là Ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ và Ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2020, gồm các nội dung cơ bản như: xây dựng, nhân bản và cấp phát sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; mẫu tờ gấp; pa nô; khẩu hiệu; mẫu phiếu đăng ký và phiếu khảo sát đánh giá thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; tổ chức tập huấn “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại địa bàn thí điểm.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức thông tin cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về các nội dung: “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” được ban hành kèm theo Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017của Bộ VHTTDL; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; những tấm gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ … giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi và các văn bản liên quan khác.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch; đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện thí điểm; sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng và báo cáo đúng thời gian quy định.

An Nhiên

(Nguồn kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 13/12/2018)

 

 

 

 

Các tin khác