Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản
17/12/2018, 9:37 (GMT+7)

Nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; khống chế được một số loại dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật như cúm gia cầm thể độc lực cao, dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở heo, bệnh dại ở động vật, gan thận mủ ở cá tra và một số bệnh khác. Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh như giám sát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền; tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; công tác ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực thú y, thú y thủy sản.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về các biện pháp chủ động phòng, chống các bệnh lây từ động vật sang người như cúm gia cầm, bệnh dại động vật,...; chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh giám sát chặt chẽ sự lưu hành vi rút cúm gia cầm, vi rút gây bệnh dại động vật và tình hình dịch bệnh trên người liên quan đến động vật để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Riêng các địa phương chịu trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn quản lý; khi có dịch bệnh xảy ra ở động vật và được công bố trên địa bàn cấp huyện phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh theo quy định; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn quản lý; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý theo quy định./.

 (Nguồn: Kế hoạch số 4228/KH-UBND)

Các tin khác