Đầu tư trên 63 tỷ đồng thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
7/12/2018, 10:41 (GMT+7)

Ngày 06/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu của Đề án là phát triển tiêu chuẩn hóa ít nhất 25% số sản phẩm hiện có, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của Tỉnh; phát triển mới ít nhất 20 hợp tác xã (HTX) tham gia Chương trình; mỗi sản phẩm gắn với một HTX; đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý Chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, hộ dân tham gia Chương trình; thực hiện các Chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, dự kiến phát triển toàn tỉnh 22 loại sản phẩm, dịch vụ OCOP; trong đó nhóm thực phẩm có 14 loại, đồ uống có 01 loại, thảo dược có 02 loại, lưu niệm trang trí nội thất có 02 loại, dịch vụ du lịch bán hàng có 03 loại sản phẩm.

Đề án sẽ được triển khai thông qua các dự án thành phần như Dự án nâng cấp, phát triển du lịch cộng đồng, Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất các sản phẩm OCOP, Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các cấp và chủ thể tham gia OCOP, Dự án truyền thông về OCOP; với các nhóm giải pháp cụ thể như tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng hệ thống quản lý thực hiện Chương trình; về cơ chế, chính sách; về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình; huy động nguồn lực; hợp tác trong nước và quốc tế.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2020 trên 63 tỷ đồng; trong đó kinh phí từ Ngân sách Nhà nước là 25 tỷ đồng, kinh phí từ các tổ chức, cá nhân 38 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh triển khai thực hiện Đề án, mời chuyên gia tư vấn, triển khai các hoạt động và cân đối, huy động các nguồn kinh phí để thực hiện Đề án; điều phối các hoạt động của đơn vị tham gia thực hiện Đề án; đồng thời tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Tỉnh, lựa chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Quyết định số 1915/QÐ-UBND)


 

Các tin khác