Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý giống cây trồng, vật nuôi
4/12/2018, 8:48 (GMT+7)

Ngày 03/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự án Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý giống cây trồng, vật nuôi (GCTVN) thuộc Đề án phát triển GCTVN và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Dự án tập trung vào “Tiểu dự án tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng GCTVN” và “Tiểu dự án tập huấn nâng cao năng lực sản xuất GCTVN chất lượng cao”.

Cụ thể “Tiểu dự án tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng GCTVN” tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả Phòng kiểm nghiệm GCTVN và nâng cao năng lực thanh tra, xử lý vi phạm cho đội ngũ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp, nhất là lĩnh vực GCTVN; đối tượng tập huấn là Trung tâm Giống Nông nghiệp, Nhân viên Phòng kiểm nghiệm GCTVN và thủy sản, Thanh tra chuyên ngành về GCTVN và thủy sản...

Trong khi đó, đối tượng tập huấn của “Tiểu dự án tập huấn nâng cao năng lực sản xuất GCTVN chất lượng cao” là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác nhân giống tham gia thực hiện Đề án phát triển GCTVN và thủy sản chất lượng cao tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh GCTVN chất lượng, sạch bệnh cho các tổ chức nhân giống trên địa bàn tỉnh.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện năm 2018 - 2019; UBND tỉnh giao Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật./.

 (Nguồn: Quyết định số 1880/QÐ-UBND)

Các tin khác