Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xanh 2018 - Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics
29/11/2018, 9:27 (GMT+7)

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xanh 2018 - Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics.

Việc ban hành kê hoạch nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang với Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về nghiên cứu phát triển nông nghiệp tỉnh Hậu Giang theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho ngành rau quả định hướng thị trường quốc tế trên nền tảng logistics.

Diễn đàn được tổ chức vào ngày 12/12/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; với khoảng 400 đại biểu tham dự đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương; các tỉnh, thành bạn và các tổ chức nước ngoài, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân giỏi, các tổ chức thông tin truyền thông, đặc biệt có sự tham dự của Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc.

Mục đích Hậu Giang đặt ra tại Diễn đàn là phổ biến, cập nhật kiến thức, thay đổi tư duy của nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh về nông nghiệp công nghệ cao, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, chính sách thu hút đầu tư của Hậu Giang đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Để tổ chức Diễn đàn thành công, Kế hoạch đã thành lập 05 tiểu ban để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như: Tiểu ban Quản lý, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần, Tiểu ban Thư ký, Tiểu ban An ninh, trật tự. Các Tiểu ban này hoạt động độc lập với nhau thực hiện theo nhiệm vụ được phân công; Trưởng Tiểu ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thành viên trong Tiểu ban để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung của Tiểu ban; đồng thời Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm với Trưởng Tiểu ban Quản lý về kết quả hoạt động của Tiểu ban mình phụ trách./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 4088/KH-UBND)

Các tin khác