Dân chủ, đúng quy trình, Luật định, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất
19/9/2018, 7:52 (GMT+7)

Đó là mục tiêu thi đua của Kế hoạch số 3469/KH-UBND về phát động phong trào thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 18/9/2018.

Theo đó, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phong trào thi đua tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 rộng khắp, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương.

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến gia đình và thanh niên hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ Quân sự, nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, phấn đấu, tự nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự.

Bên cạch đó, đảm bảo công tác đăng ký, quản lý và nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không bỏ sót nguồn, làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự, tổ chức bình nghị công khai hóa trước dân, hoãn, miễn đúng đối tượng, đúng luật; niêm yết danh sách thanh niên trúng tuyển.

Ngoài ra, tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho thanh niên, đảm bảo kết luận chính xác, chất lượng cao; nâng cao chất lượng về chính trị, văn hóa, sức khỏe, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao; đồng thời, cụ thể hóa bằng kế hoạch của cấp mình sát với tình hình thực tế của địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn: Kế hoạch số 3469/KH-UBND)

Các tin khác