Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
12/6/2018, 16:11 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải quán triệt phương châm hướng về cơ sở, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và có ý nghĩa sâu sắc, gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng Nhân dân.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp chọn 01 xã (hoặc phường, thị trấn) tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tổ chức Ngày hội điểm vào ngày 17/8/2018; tất cả các xã, phường, thị trấn còn lại đồng loạt tổ chức vào ngày 19/8/2018; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và 08 điểm Trường Trung học phổ thông của 08 huyện, thị xã, thành phố tùy tình hình thực tế để lựa chọn địa điểm và thời gian tổ chức Ngày hội phù hợp (thời gian có thể linh hoạt trong các ngày từ ngày 13/8/2018 - 19/8/2018).

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên đối với gia đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các quần chúng Nhân dân tích cực tố giác, tham gia vây bắt tội phạm; đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo; biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Ngày hội đúng mục đích, nội dung, thời gian đề ra./.

N.T.K.H

(Nguồn: Kế hoạch số 2296/KH-UBND)

Các tin khác