Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang
29/5/2018, 16:46 (GMT+7)

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2019).

Theo đó, Tỉnh sẽ thực hiện công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sau 15 năm thành lập Tỉnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ tổ chức một số hoạt động kỷ niệm như: Biên soạn, xuất bản Sách kỷ niệm; thực hiện dự án: Địa chí nghe - nhìn tỉnh Hậu Giang, Phim tài liệu “Hậu Giang - 15 năm thành tựu và phát triển”; phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong 15 năm qua; phát động Cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật; tổ chức bình chọn tác phẩm hay, triển lãm ảnh nghệ thuật và phát hành ấn phẩm kỷ niệm; tổ chức Hội chợ triển lãm thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển; tăng cường chỉ đạo các xã điểm xây dựng xã nông thôn mới, tổ chức công nhận các xã đạt tiêu chí; khởi công xây dựng, khánh thành một số công trình trọng điểm; phối hợp tổ chức Chương trình Vầng trăng cổ nhạc tại Tỉnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Đặc biệt, Tỉnh sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng năm mới 2019 gắn với chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và Họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tỉnh vào ngày 01/01/2019.

Trên cơ sở kế hoạch này, Ban Tổ chức giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm phù hợp theo tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Trong đó, xây dựng kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm thông qua các công trình, phần việc thiết thực, sáng tạo, đột phá và hiệu quả, đóng góp tích cực cho thành tựu chung của Tỉnh./.

Tố Như

 (Nguồn: Kế hoạch số 966/KH-BTC)

 

Các tin khác