Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
12/2/2018, 10:23 (GMT+7)

Vừa qua Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm chủ động và tăng cường phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nông dân và sức khỏe cộng đồng,

Theo đó, kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng phải cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc phức tạp, nổi cộm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật. Phát hiện các sơ hở trong cơ chế chính sách, pháp luật, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, kinh doanh và không sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tổng hợp, phân tích, đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để đề xuất, kiến nghị về chủ trương, giải pháp phát triển thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới.

Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 07/02/2018 đến ngày 15/12/2019. Kinh phí được bảo đảm từ kinh phí nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh và kinh phí theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

 

Thanh Nguyễn  

(Nguồn Kế hoạch số 06/BCĐ-UBND)

 

Các tin khác