Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
24/1/2018, 20:50 (GMT+7)

Căn cứ Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

Ngày 19/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 14/TB-UBND về việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, xí nghiệp, trường học, doanh trại
lực lượng vũ trang và các hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày
14 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan
hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội n
ghỉ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất liên tục 07 ngày, từ thứ , ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến hết thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Do ngày 17 tháng 02 năm 2018 và ngày 18 tháng 02 năm 2018 (tức là ngày Mùng 2Mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 19 tháng 02 năm 2018 và ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch).

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh trại lực lượng vũ trang, địa phương, Nhân dân tổ chức làm vệ sinh trong phạm vi cơ quan, khu dân cư và những nơi công cộng để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước và trong thời gian nghỉ Tết.

 5. Trong ngày nghỉ Tết, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức phân công trực Tết, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, xí nghiệp; khi có yêu cầu phải báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, theo số ĐT: 0293.3878.840 - 3878.841; Fax: 0293.3878846.

BBT

 

Các tin khác