Khuyến cáo về bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
17/1/2018, 14:43 (GMT+7)

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng; không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác; thông tin đầy đủ, kịp thời về các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng; cảnh báo những rủi ro khi sở hữu, mua bán, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác./.

An Nhiên

 

Các tin khác