Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh
22/12/2017, 9:36 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, ngày 19/12/2017 UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên phạm vi toàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; Có lộ trình cụ thể thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp bảo đảm sau ngày 01/01/2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.

Theo đó, Kế hoạch xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 như: Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền, xóa án tích cho người bị kết án; Tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015 bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; tuyên truyền viên cấp xã; cán bộ, công chức Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; người làm công tác hòa giải.

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự; đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử,….

Bên cạnh đó, Kế hoạch giao giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm

Ngoài ra, UBND tỉnh giao sở Tư pháp tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015./.

 

                                                                                        Nhu Phạm

                                                                               (Nguồn Kế hoạch số 144/KH-UBND)

Các tin khác