Dân chủ, đúng quy trình, Luật định, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất
9/11/2017, 19:59 (GMT+7)

Đó là mục tiêu của Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 vừa được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành vào ngày 08/11/2017.

Nội dung thi đua tập trung vào việc tuyên truyền sâu rộng đến gia đình và thanh niên hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ Quân sự; đảm bảo tốt công tác đăng ký, quản lý và nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không bỏ sót nguồn; thực hiện tốt công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự 02 cấp, tổ chức bình nghị công khai hóa trước dân, hoãn, miễn đúng đối tượng, đúng luật; tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho thanh niên, đảm bảo 100% thanh niên lên trạm khám, kết luận chính xác, chất lượng cao; nâng cao chất lượng về chính trị, văn hóa, sức khỏe, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giao nhận quân nhanh gọn, có khí thế, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng theo Luật định; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Các địa phương được xếp hạng Nhất, Nhì, Ba tính từ điểm cao đến thấp. Đơn vị hạng Nhất được tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh; hạng Nhì, Ba được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Mỗi xã, phường, thị trấn chọn 01 gia đình tiêu biểu (tiêu chuẩn có 01 con hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự tại ngũ và 01 con tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2018) để được xem xét khen thưởng gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích thi đua hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo thẩm quyền.

UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp đề ra kế hoạch phát động thi đua, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch và chấm điểm thi đua./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 129/KH-UBND)

 

Các tin khác