---
20/3/2019, 9:16 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý cấp Sở

 

1.    Vị trí Phó Giám đốc Sở Công Thương

2.    Vị trí Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Các tin khác