---
1/2/2019, 15:32 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Về việc tìm kiếm nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần

 

1.        Tên đơn vị sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Hậu Giang

2.        Thông tin về cổ phần sở hữu:

-       Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang.

-       Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dịch vụ và thương mại; Xây dựng, sửa chữa, quản lý và dịch vụ các công trình đô thị công cộng như: Vệ sinh phân rác, cây xanh công viên, cây cảnh.

-       Vốn điều lệ: 248.782.910.000 đồng, tương đương 24.878.291 cổ phần.

-       Mã chứng khoán: HGW

-       Sàn giao dịch: Upcom.

3.        Thông tin về cổ phần dự kiến bán thỏa thuận:

-       Số lượng cổ phần: 12.687.928 cổ phần, chiếm 51 % vốn điều lệ.

-       Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

-       Giá khởi điểm chào bán: 10.927 đồng/cổ phần.

4.        Điều kiện tham gia của nhà đầu tư: Là tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán thỏa thuận.

5.        Thời gian và địa điểm đăng ký:

-       Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 30/01/2019 đến 16h30 ngày 25/02/2019.

-       Địa điểm đăng ký:

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Trụ sở: Số 01, Hòa Bình, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

6.        Số tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm để đảm bảo quyền tham gia mua thỏa thuận.

7.        Hồ sơ đăng ký:

-       Giấy tờ nộp cọc

-       Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-       Đơn đăng ký mua thỏa thuận.

-       Hồ sơ năng lực để xét duyệt nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế thỏa thuận.

-       Văn bản cam kết theo quy định của nhà đầu tư.

-       Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức)

Trân trọng thông báo./.

 

Hồ sơ đính kèm.

-       Bản công bố thông tin;

-       Công văn số 738/UBND-KTTH về chủ trương thoái vốn;

-       Công văn số 3661/UBND-KT về tỷ lệ thực hiện thoái vốn;

-       Quyết định số 1944/QĐ-UBND về phê duyệt phương án thoái vốn;

-       Quyết định số 126/QĐ-UBND về thành lập hội đồng thẩm định;

-       Quyết định số 152/QĐ-UBND về ban hành quy chế thỏa thuận;

-       Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐ về triển khai chào mời nhà đầu tư.

-       Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017: Chi tiết tại www.capnuochaugiang.vn

-       Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018: Chi tiết tại www.capnuochaugiang.vn


Tải file tài liệu liên quan

Các tin khác