CHUYÊN MỤC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo: lịch phát sóng chuyên mục KH&CN tháng 6/2017
Chuyên mục KH&CN tháng 6/2017 “Năm năm một chặng đường” phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang vào 18h00’ ngày 27/6/2017.

Chuyên mục KH&CN tháng 04/2017
Kỳ vọng từ đập ngăn mặn

Chuyên mục KH&CN tháng 05/2017
Niềm tin cho trái mãng cầu xiêm vươn xa

Chuyên mục KH&CN tháng 04/2017
Kỳ vọng từ đập ngăn mặn

Chuyên mục KH&CN tháng 03/2017
Hậu Giang ứng dụng KH&CN vào sản xuất theo hướng bảo vệ môi trường