DỰ ÁN CA CAO

     DỰ ÁN KHÓM

     DỰ ÁN KHÓM VIETGAP

      Nghiệm thu mô hình Dự án cấp Bộ “Xây dựng mô hình áp dụng tiêu chuẩn VietGAP để phát triển vùng chuyên canh cây khóm Queen “Cầu Đúc” ở Hậu Giang”

Vừa qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang) thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu mô hình Dự án cấp Bộ “Xây dựng mô hình áp dụng tiêu chuẩn VietGAP để phát triển vùng chuyên canh cây khóm Queen “Cầu Đúc” ở Hậu Giang” do Ths. Nguyễn Thị Kiều - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang làm chủ nhiệm. Đây là Dự án ứng dụng khoa học công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015”.

     DỰ ÁN NẤM

      Hội nghị khách hàng về nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Hậu Giang

Với mục đích nhằm giải quyết vấn đề đầu ra và tiêu thụ nấm ăn và nấm dược liệu, tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa người mua và người sản xuất nấm, sáng ngày 25/04/2013, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị khách hàng về nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Hậu Giang. Đây là Hội nghị trong khuôn khổ dự án cấp Bộ “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hậu Giang”

     DỰ ÁN SHTT TRÊN TRUYỀN HÌNH

   Tọa đàm 04: Xử lý vi phạm quyền SHTT và công tác chống hàng giả, hàng nhái.

Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp với những xu hướng mới, tinh vi, chuyên nghiệp hơn. Đối với những hành vi vi phạm, pháp luật Việt Nam đã có chế tài xử lý. Tuy nhiên, vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn tràn ngập thị trường? Tại sao tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tục diễn ra? Giải pháp nào cho những vấn đề này? Chương trình hôm nay sẽ tập trung tìm đáp án cho những câu hỏi vừa đặt ra.