Chi tiết văn bản
Số văn bản: 195/TB-SNNPTNT
Ngày ký: 6/2/2020
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu:

Về việc lịch khuyến cáo mùa vụ nuôi thủy sản năm 2020

Tệp nội dung:
TB195.docx
Trở lại