Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1903/TB-SNNPTNT
Ngày ký: 7/7/2017
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu:

V/v giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tệp nội dung:
Buu dien.rar
Trở lại