Chi tiết văn bản
Số văn bản: 31/TTNS-KHKT
Ngày ký: 15/3/2017
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Trung tâm Nước sạch và VSMT NT
Trích yếu:

Về việc đề nghị đăng tải ARAP cho 03 trạm cấp nước bổ sung thuộc dự án nước sạch Hậu Giang, Dự án WB6.

Tệp nội dung:
cv.rar
Trở lại