Chi tiết văn bản
Số văn bản: 07/TB-SNNPTNT
Ngày ký: 4/1/2017
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu:

Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Tệp nội dung:
Cong van - Thu (1).docx
Trở lại