Chi tiết văn bản
Số văn bản: 80/CCTS-NTTS
Ngày ký: 20/5/2016
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Chi cục Thủy sản
Trích yếu:

V/v công khai danh sách cơ sở xếp loại A/B/C trên website Sở Nông nghiệp và PNTT

Tệp nội dung:
cong van.rar
Trở lại