Chi tiết văn bản
Số văn bản: 5/SKHĐT-KTĐN
Ngày ký: 4/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v tham gia ý kiến tiếp nhận Dự án giáo dục sức khỏe ban đầu và tăng cường thích ứng với khí hậu tại xóm ấp, giai đoạn 2017 -2020

Tệp nội dung:
5/SKHÐT-KTÐN.doc
Trở lại