Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1/SKHĐT-KT
Ngày ký: 3/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v góp ý quy trình đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu

Tệp nội dung:
2/SKHÐT-KT.doc
GOP Y QUY TRINH DTXD CUA HANG XANG DAU.doc
1_SKHÐT-KT.signed.pdf
Trở lại