Chi tiết văn bản
Số văn bản: 300/QĐ-SKHĐT
Ngày ký: 3/1/2018
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v điều chỉnh bổ sung thành viên Ban quản lý dự án thực hiện các Quy hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư

Tệp nội dung:
1/QÐ-SKHÐT.doc
Trở lại